Algemeen

De cursussen

In Het Trefpunt beschikt het Creatief Centrum Bennebroek (hierna te noemen het CCB) over een eigen lokaal waar de keramiek-, boetseer- en kinderatelierlessen plaatsvinden. Een fijne, lichte ruimte om te werken waar plaats is voor 10 cursisten. Onze keramiekoven staat in een aparte, aangrenzende ruimte.

De teken- en schilderlessen worden gegeven in een andere, stofvrije ruimte die voorzien is van daglichtlampen. Het CCB heeft ezels en tafelezels en ook kun je aan een tafel werken.

Bij het CCB bestaat het seizoen uit voor- en najaarscursussen.
Voor aanvang van de cursus hoor je van de docent welke schildermaterialen zelf aangeschaft moeten worden. Voor deelname aan boetseer- en keramiekcursussen hoef je zelf niets mee te nemen maar betaal je een vaste vergoeding voor het gebruik van gereedschappen, materialen zoals klei en glazuren en het bakken van je werk in onze eigen keramiekoven.

Betalingsvoorwaarden

* Aanmelden kan uitsluiten door middel van het aanmeldingsformulier te vinden op de website * Alle gegevens die ons verstrekt worden vallen onder de privacywetgeving.
Alleen namen en mailadressen worden door ons ter beschikking gesteld aan de docenten.
* Na aanmelding ontvangt de cursist direct een factuur met daarop het verschuldigde bedrag. Dea factuur dient in 1 keer te worden voldaan.
Het CCB ontvangt de betaling veertien dagen na dagtekening. Wanneer de betaling bij ons is ontvangen is de cursist definitief ingeschreven voor de cursus naar keuze.
* Cursisten die het voorgaande seizoen dezelfde cursus hebben gevolgd krijgen tot 15 mei de tijd om zich met voorrang aan te melden. Ook voor deze aanmeldingen geldt dat het verschuldigde bedrag 14 dagen na dagtekening door het CCB is ontvangen.  Cursisten die zich al eerder in het jaar voor een cursus hebben aangemeld ontvangen gelijk met deze groep de factuur.
* Bij annulering van een cursus wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf veertien dagen na aanvang van de cursus wordt er geen restitutie verleend.

Subsidie op de cursuskosten

Wanneer je van een minimum inkomen moet rondkomen kun je, in bepaalde omstandigheden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 175,- per jaar per persoon. 
Kijk hiervoor op de site van de gemeente Heemstede/Bloemendaal of bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14023.

Privacyverklaring

Het CCB verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden, docenten en haar cursisten. Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de bestuursleden, docenten en cursisten hierover goed worden geïnformeerd.

In deze verklaring leggen wij uit waarom het CCB persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Ook wordt vermeld wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. 

Het CCB heeft geen speciale AVG-functionaris. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun  contact opnemen met de voorzitter van het CCB via info@creatiefcentrum.nl

Privacy verklaring

Het bestuur

Voorzitter: Marijke Roetenberg

Telefoon: 06 53 29 22 68 of info@creatiefcentrum.nl

Inschrijvingen/Cursistenadministratie: Linda Leussink
cursistenregistratie@creatiefcentrum.nl
06 29 11 34 31

Algemeen secretariaat: vacant
info@creatiefcentrum.nl

Penningmeester: vacant

Workshops: Margriet van Tilborg
workshops@creatiefcentrum.nl

Algemeen: Ed Hilhorst

Contact

Bij algemene vragen kun je contact opnemen met:
info@creatiefcentrum.nl

Bij vragen over een aanmelding kun je contact opnemen met:
Linda Leussink
cursistenregistratie@creatiefcentrum.nl
06 29 11 34 31

Uw cursusgeld kunt u overmaken naar:
St. Creatief Centrum Bennebroek
NL69 RABO 0306 9606 48
onder vermelding van je bestelnummer, welke je vindt op de bevestiging van je aanmelding. 

Cursuslocatie

De cursussen en workshops worden gegeven in:
Het Trefpunt
Akonietenplein 1
2121 AJ Bennebroek

De locatie is per bus bereikbaar met lijn 50
(haltes: Bennebroekerlaan of Duinoord).
Buurtbus 401, tussen Hoofddorp en Bennebroek
(via Zwaanshoek) stopt ook dichtbij (Anemonenplein). 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen en het pand is nagenoeg gelijkvloers.