logo ccb

De betaling van een cursus

Voordat de cursussen starten ontvangt u een nota/mail met het verschuldigde cursusgeld en eventuele materiaalkosten. Dit bedrag, met vermelding van het cursusnummer en naam van de cursist, dient u na ontvangst van deze nota binnen twee weken over te maken naar het rekeningnummer van:

Stichting Creatief Centrum Bennebroek, IBAN: NL69 RABO 0306 9606 48

Zonder tegenbericht kunt u er van uitgaan dat uw aanmelding is geaccepteerd. Als de cursus van uw keuze vol is of er te weining aanmeldingen zijn krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

afbeelding aquarelverfpenselen

Vragen, stuur een mail of neem contact op