logo ccb

Algemene Voorwaarden

U kunt zich schriftelijk aanmelden voor de cursussen via het aanmeldingsformulier elders in dit boekje of via het formulier op deze website. Doorgaande cursisten hebben voorrang bij plaatsing tot 3 weken vóór aanvang van de cursus.
De kosten zijn exclusief het materiaal, tenzij anders vermeld staat. Voordat de cursussen starten ontvangt u een nota/mail met het verschuldigde cursusgeld en eventuele materiaalkosten. Dit bedrag, met vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist, dient u na ontvangst van deze nota binnen twee weken over te maken aan:
Stichting Creatief Centrum Bennebroek, IBAN: NL69 RABO 0306 9606 48
Als u na inschrijving, maar vóór aanvang van de cursus niet in staat bent de cursus te volgen, kunt u zich schriftelijk afmelden en bent u alleen administratiekosten ad € 15,00 verschuldigd. Na aanvang van de cursus wordt geen geld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling is het mogelijk dat een cursus niet doorgaat. U ontvangt hierover uiterlijk twee weken van tevoren bericht. Tevens kan het Creatief Centrum bij ziekte van een docent of calamiteiten de les opschuiven of een andere docent inzetten.
De Stichting Creatief Centrum Bennebroek stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van goederen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

Subsidie op Cursuskosten

Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen kunt u, in bepaalde omstandigheden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 175,- per jaar per persoon. Kijk hiervoor op de site van de gemeente Heemstede/Bloemendaal of bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14023.

Vragen, stuur een mail of neem contact op

 

aanmeldingsformulier